Contacteer ons

Kristof Van den Brande BVBA
Berglaag 18
2590 Berlaar

Tel: 03 482 18 79
GSM: 0477 80 61 73

E-mail: info@kvandenbrande.be
Website: www.kvandenbrande.be

 

Beleggingsverzekeringen

Periodiek sparen

Bent u de lage rente op uw spaarboekje ook grondig beu? Bent u op zoek naar een spaarproduct met een hoger rendement, met kapitaalsgarantie, met vlotte beschikbaarheid …? Wil u sparen op uw eigen ritme?

Wil u sparen voor uw droomwagen, droomhuwelijk, droomreis, droomhuis, pensioen …?

Dan hebben we goed nieuws voor u! Credimo NV heeft het nieuwe product Credo26 Jump (TAK 26-spaarverzekering) ontwikkeld dat perfect beantwoordt aan uw huidige behoeften.

  • Basisrentevoet: 0,05%* (1 jaar gegarandeerd!)
  • Getrouwheidsrentevoet: 0,55 %* (1 jaar gegarandeerd!)
  • Na 1 jaar wordt een nieuwe basis- en getrouwheidsrentevoet toegekend die opnieuw 1 jaar is gegarandeerd (tarieven steeds consulteerbaar op  www.credimo.be)
  • Looptijd: open end
  • Steeds opvraagbaar zonder kosten
  • Vrij storten vanaf € 50 per kalendermaand en max. € 750 per kalendermaand (max. € 9000 per jaar)
  • Geen instapkosten, geen beheerskosten

CREDO26 JUMP : 0,05%* + 0,55%* =0,60%*

Wil u meer info? Aarzel niet ons te contacteren!

*tarief dd. 09/02/2018, belastingen niet inbegrepen in de berekening van de vergoeding. Belasting = roerende voorheffing op de effectief ontvangen rente - art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit.

Infofiche + algemene voorwaarden: www.credimo.be of via de bemiddelaar. Client dient de info door te nemen voor de inschrijving op het product

Elke klacht betreffende het contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te B-1730 Asse, fax 02/454.10.16, info@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, www.ombudsman.as

 

Tak21

Het voordeel van een tak21-beleggingsverzekering is dat u altijd geniet van een kapitaalgarantie met een gewaarborgd rendement. Het rendement (de gegarandeerde intrest) wordt verhoogd met een winstdeelname die ieder jaar toegekend wordt. Deze winstdeelname hangt af van de beleggingsprestaties en resultaten van de verzekeraar. Omdat wij alle maatschappijen op de markt kunnen aanbieden, gaan wij voor u op zoek naar de beste voorwaarden.

Tak23

Een tak23-beleggingsverzekering biedt u, in tegenstelling tot de tak21-verzekering, geen gewaarborgd rendement. U kan kiezen voor een tak23-product met kapitaalsgarantie of zonder kapitaalsgarantie. Uw geïnvesteerde geld wordt door de verzekeraar belegd in beleggingsfondsen. Uw rendement hangt dan ook af van de resultaten van deze fondsen. U kan zelf kiezen in welke beleggingsfondsen u wil investeren.

Tak44

U kan een combinatie maken van een tak21- en een tak23-beleggingsverzekering (tak44). Zo kan u ervoor kiezen om een deel van uw geld te beleggen in fondsen met kapitaalsgarantie en een vast rendement, en een ander deel in meer risicohoudende fondsen te beleggen zonder kapitaalsgarantie. Deze laatste kunnen dan een beter rendement geven. Tijdens de looptijd van het contract kan u wijzigingen aanbrengen in uw beleggingsportefeuille naargelang de marktsituatie (bv. kiezen voor meer risico of voor meer zekerheid).