Contacteer ons

Kristof Van den Brande BVBA
Berglaag 18
2590 Berlaar

Tel: 03 482 18 79
GSM: 0477 80 61 73

E-mail: info@kvandenbrande.be
Website: www.kvandenbrande.be

 

Mijn medewerkers

Arbeidsongevallenverzekering

Als werkgever is het verplicht om voor uw bedienden en arbeiders een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Zo zijn uw werknemers bij een arbeidsongeval beschermd tegen loonverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ze ontvangen een vergoeding voor medische verzorging, prothesen, verplaatsingen en eventuele hulp van derden.

Groepsverzekering

U kan uw werknemers belonen met een aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering. Deze vorm van verloning is veel fiscaalvriendelijker dan een rechtstreekse loonsverhoging. U kan de premies voor 100% inbrengen als last.